Sa mạc tình yêu (piano)


performed by ,
uploaded by at 30/12/2005 and viewed 2010 times
No lyric found

Related songs

Bài tình ca thiết tha

Bởi vì anh yêu em

Cánh chim cuối trời

Dĩ vãng

Giờ thì anh đã biết.

Không yêu thì thôi

LK linda & mỹ lan

Một tình yêu vội vàng

Những ân tình xưa

Nơi thời gian ngừng lại

Phía sau nụ cười

Phút giây mình chia tay

Sa mạc tình yêu (piano)

Thì thôi em nhé

Tình yên ngày mai

Tình yêu ngày mai

Yêu Thương Mong Manh

Yêu thương mong manh

Đã không yêu thì thôi