Latest

Lạ

Cho em gần anh thêm chút nữa

Dù có là người tình

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Whataya Want From Me

Soldier's Things

Diamonds

All of me

Journey (Dreamy flight)

Somewhere only we know

We are young

Before The Dawn

Thuyền giấy

Dấu Mưa

Breath and Life

Random

Chiều ngoại ô

Phố xa - The Bells

I believe in U

Concerto D'Amour

Odin

Carry on till tomorrow

in a row

Inside of me

Ngồi hát ca bồng bềnh

Beauty of the beast: long lost love/one more night to live/christabel

Ghost of you

Mãi yêu em

Windsong

Stop messin around

Come back to sorrento

Popular

Cho em gần anh thêm chút nữa

Soldier's Things

Whataya Want From Me

Dù có là người tình

Lạ

Time for Miracles

Diamonds

Huh

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Orinoco Flow

Tình ơi

All of me

Đoạn thổi tiêu trong fin Thâm Cung Quí Phi

Beautiful

Le Papillon