Latest

Deep sea

Lạc nhau có phải muôn đời

Ta có hẹn với tháng 5

Đừng hỏi em

Mascara

Ngày chưa giông bão

Có chàng trai viết lên cây

Bài hát của em

Nhắm mắt thấy mùa hè

Rực rỡ tháng năm

Nụ hôn đánh rơi

Lạ

Cho em gần anh thêm chút nữa

Dù có là người tình

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Random

Hồng môi

Mưa

Đi qua vùng cỏ non

I'm weeping

Sailing on the tide

Còn mãi tìm nhau

Buồn ơi ta chào mi

Ở đây thôi đành ở đây

Có một thời

The muse

When you say nothing at all

Lost (album version)

Fool

Em và tôi

The post war dream

Popular

Ta có hẹn với tháng 5

Bài hát của em

Deep sea

Ngày chưa giông bão

Có chàng trai viết lên cây

Đừng hỏi em

Lạc nhau có phải muôn đời

Mascara

Nhắm mắt thấy mùa hè

Nụ hôn đánh rơi

Rực rỡ tháng năm

Lạ

Hai mùa noel

Cho em gần anh thêm chút nữa

Một lần và mãi mãi