Vì Sao Thế


written by , performed by , from album
uploaded by at 03/10/2005 and viewed 2351 times
No lyric found

Related songs

Chỉ Chờ Em Nói Yêu Anh

Lời Hứa Cho Người Ra Đi

Thật Lòng Xin Lỗi Em

Vì Sao Thế

Xin Cho Tôi Được Yêu

Đâu Chỉ Có Mình Em - PHK

Đếm