Mùa hè kỷ niệm


written by , performed by , from album
uploaded by at 13/08/2009 and viewed 1353 times
No lyric found

Related songs

Bây giờ tháng mấy

Cho quên thú đau thương

Dòng sông lơ đãng

Giấc mơ là

LK tình khúc tháng 6 & đường xa ướt mưa

Lời cuối cho em

Lời ru cho con

Mùa thu cho em & mộng dưới hoa

Mưa phi trường

Một mai em đi

Người đi xa mãi

Nhớ cha

Nơi mùa thu bắt đầu

Quê hương trong nỗi nhớ

Rồi như đá ngây ngô

Tình yêu tôi hát

Tình yêu tôi hát

Tình yêu tôi hát (Beat)

Đánh thức tầm xuân

Đêm nằm mơ phố