Tình yêu tôi hát


uploaded by at 11/04/2006 and viewed 3754 times
No lyric found

Related songs

Bây giờ tháng mấy

Bây giờ tháng mấy

Dòng sông lơ đãng

Hoa có vàng nơi ấy

Khi người yêu tôi khóc

Khoảng vắng em chờ

Lời cuối cho em

Lời cuối cho em

Mùa hè kỷ niệm

Mùa thu cho em & mộng dưới hoa

Mưa phi trường

Một mai em đi

Một mai em đi

Ngày không tên

Người đi xa mãi

Nơi mùa thu bắt đầu

Tình yêu tôi hát

Tình yêu tôi hát

Tình yêu tôi hát (Beat)

Đêm nằm mơ phố