Title Singer Writer Album
Giấc mơ mùa thu Mỹ Tâm Võ Thiện Thanh
Hạ xanh Đan Trường - Cẩm Ly Võ Thiện Thanh Mùa Thu Kỷ Niệm
Khúc mưa Quang Dũng Võ Thiện Thanh Hoa Có Vàng Nơi Ấy
Mưa Lam Trường Võ Thiện Thanh Mãi Cho Tình Lênh Đênh
Ngày hôm qua Bằng Kiều Võ Thiện Thanh Chị Tôi CD1
Sóng Mỹ Tâm Võ Thiện Thanh Mãi Yêu
Tình ca muôn đời Mỹ Linh Võ Thiện Thanh
Tôi mơ Quang Linh, Mắt Ngọc Võ Thiện Thanh Hát Đôi Vol 2
Vấn vương Lam Trường Võ Thiện Thanh Mãi Cho Tình Lênh Đênh
Ô cửa sổ Mỹ Tâm Võ Thiện Thanh
Ước gì Mỹ Tâm Võ Thiện Thanh