Title Singer Writer Album
Con của mẹ Mỹ Linh Anh Quân Vẫn Mãi Mong Chờ
Còn lại với mùa thu Mỹ Linh Anh Quân Hà Nội Mùa Thu Sớm
Làm quen Mỹ Linh Anh Quân Vẫn Mãi Mong Chờ
Mưa hát Mỹ Linh Anh Quân Vẫn Mãi Mong Chờ
Sáng chủ nhật dịu dàng Mỹ Linh Anh Quân Để Tình Yêu Hát
Thiên đường Mỹ Linh - Hồ Hòai Anh Anh Quân - Huy Tuấn Để Tình Yêu Hát
Vẫn mãi mong chờ Mỹ Linh Anh Quân Vẫn Mãi Mong Chờ
Để mãi được gần anh Mỹ Linh Anh Quân - Dương Thụ Để Tình Yêu Hát
Để tình yêu hát Mỹ Linh Anh Quân Để Tình Yêu Hát
Để tình yêu hát bonus Mỹ Linh Anh Quân