Playlist for Mỹ Tâm - Phương Thanh - Quang Dũng - Đan Trường - Hồng Ngọc - Thanh Thảo - Đàm Vĩnh Hưng - Siu Black - Lam Trường