Chiếc nhẫn ngày xưa


written by , performed by ,
uploaded by at 18/08/2005 and viewed 2836 times
No lyric found

Related songs

Chiếc nhẫn ngày xưa

Hoa bằng lăng

Nhớ về em

Thiên đường không tìm thấy

Tình như lá bay xa

Vẫn nhớ