Biển xưa


written by , performed by , from album
uploaded by at 13/08/2009 and viewed 864 times
No lyric found

Related songs

Bây giờ tháng mấy

Cho quên thú đau thương

Còn ta với nồng nàn

Em về tinh khôi

Em về tinh khôi

Giấc mơ là

LK tình khúc tháng 6 & đường xa ướt mưa

Lời cuối cho em

Lời ru cho con

Mùa thu cho em & mộng dưới hoa

Một mai em đi

Một ngày

Ngồi hát ca bồng bềnh

Như nằm mê mà thôi

Nhớ cha

Quê hương trong nỗi nhớ

Rồi như đá ngây ngô

Ta đã yêu trong mùa gió

Tình yêu tôi hát

Đánh thức tầm xuân