Chiều


uploaded by at 13/08/2009 and viewed 1247 times
chiều rơi, vàng da, vàng tóc, vàng chiều
vàng cây, vàng đá, vàng ta, vàng người
chiều rơi, rơi, rơi

rượu ngon ta nhắm với nói cười, thời gian nghe tím một trời phù dung
mảnh mai ơi tiếng sáo diều, còn ai rót tiếng chuông chiều vào tôi

chiều rơi, rơi chiều, chiều rơi rơi

Related songs

Chiêm bao trắng

Chiều

Cây nữ tu

Cổ hàng hiên mưa

Dệt tầm gai

Giọng mưa đàn bà

Hoa gạo

Lưu lạc

Mùa đông

Nhật thực

Tình ca du mục

Đũa tre