Điệu buồn ngàn năm


written by , performed by ,
uploaded by at 13/08/2009 and viewed 1052 times
No lyric found

Related songs

Anh cần em

Chia tay hoàng hôn

Cơn mơ dài

Em và tôi

Em và tôi (live)

Giấc mơ hồng

Giọt nắng bên thềm

Gót hồng

Hát cùng em

Hãy yêu nhau đi - Hà Trần&Thanh Lam

Kẻ rong chơi cuối thế kỷ

Liên khúc giọt nắng bên thềm, chia tay hoàng hôn

Ngồi hát ca bồng bềnh

Như đã dấu yêu

Noel đầu tiên

Thưở ấy

Tình mãi xa

Tình yêu chấp cánh

Tình yêu sa di

Đêm xa người