Em đã quên một dòng sông


written by , performed by , from album
uploaded by at 13/08/2009 and viewed 770 times
No lyric found

Related songs

Bài ca tết cho em

Bài tình ca nhỏ

Chiếc lá cuối cùng

Em đã quên một dòng sông

Giáng ngọc

Giáng ngọc

Giáng ngọc

Giáng ngọc

Lời kinh đêm

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Sống một ngày

Tạ ơn

Và anh vẫn hát

Xa như đất trời

Đêm cô đơn

Ảo ảnh