Khoảnh khắc


written by , performed by , from album
uploaded by at 17/11/2006 and viewed 2068 times
No lyric found

Related songs

Bai ca tren doi

Chot nho ten anh

Giọt nắng bên thềm

Khoảnh khắc

Khát vọng đô thành

Niệm khúc cuối

Tự khúc ngày sinh

Đồng dao