Title Singer Writer Album
Bài hát của em Uyên Linh Trang
Hai mùa noel Đàm Vĩnh Hưng Đài Phương Trang Mùa Noel Đó
Nhớ mùa noel Đàm Vĩnh Hưng Đài Phương Trang Mùa Noel Đó
Tình ca đêm noel Đàm Vĩnh Hưng Đài Phương Trang Mùa Noel Đó