Title Singer Writer Album
Có chàng trai viết lên cây Phan Mạnh Quỳnh Phan Mạnh Quỳnh
Ngày chưa giông bão Bùi Lan Hương Phan Mạnh Quỳnh Người Bất Tử OST