Title Singer Writer Album
Anh có buồn không Hiền Thục Minh Vy, Minh Khang Hát Đôi Vol 2