Title Singer Writer Album
Đêm thấy ta là thác đổ Climbing-rose Trịnh Công Sơn Mỹ Tâm - Yesterday & now