Title Singer Writer Album
Bức thư tình đầu tiên - Ngày cưới - Ngày tân hôn Bằng Kiều, Quỳnh Vy
Dù có là người tình Minh Thuận
Lạ Phạm Đình Thái Ngân Raymond Nguyễn
Once in a life time Von Groove
Once in a life time Von Groove
Đến với nhau Dương Trường Giang