Title Singer Writer Album
Nụ hôn đánh rơi Chibi Hoàng Yến Đức Trí Tháng Năm Rực Rỡ OST
Rực rỡ tháng năm Mỹ Tâm Đức Trí Tháng Năm Rực Rỡ OST