Title Singer Writer Album
Nhắm mắt thấy mùa hè Nguyên Hà Chung Chí Công, Hồ Tiến Đạt Nhắm mắt thấy mùa hè OST