Title Singer Writer Album
Ngày chưa giông bão Bùi Lan Hương Phan Mạnh Quỳnh Người Bất Tử OST