Kéo/thả lời bài hát và nhạc sĩ vào tựa bài hát thích hợp : )

Babe

?

Chị tôi

?

Chỉ có em không biết

?

Lyrics

Tình yêu ấm nồng kia chính là hy vọng, đã từng làm mơ mộng làm anh đắm chìm trong cõi phiêu du, chính em đây mà nàng hỡi, nhẹ lên làn cánh tiên, làm tôi bay vào trong cõi mộng.

Ngày đêm tôi nhớ tôi muốn tôi ước chỉ mãi mãi trong cuộc s
I come to your door to see you again,
But where you once stood was an old man instead
I asked where youd be, he said shes moved, on you see
All I have is a number youd better ask her not me
So I picked up the phone and dialled your number
Not sure to put it down or speak
Then I voice I once kn
Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ tr

Writer

0 Biết
Nhạc: Trọng Đài, thơ: Đoàn Thị Tảo
0 Biết
Inspired by this

I'm done!