Chờ trăng


written by , performed by , from album
uploaded by at 13/08/2009 and viewed 1207 times
No lyric found

Related songs

Anh cần em

Chia tay hoàng hôn

Cơn mơ dài

Em và tôi

Em và tôi (live)

Giấc mơ hồng

Giọt nắng bên thềm

Hát cùng em

Hãy yêu nhau đi - Hà Trần&Thanh Lam

Khúc sông buồn

Liên khúc giọt nắng bên thềm, chia tay hoàng hôn

Ngồi hát ca bồng bềnh

Như đã dấu yêu

Noel đầu tiên

Rồi anh lại đến

Thao thức

Thưở ấy

Tình yêu chấp cánh

Tình yêu sa di

Đưa nhau về cõi mơ tình