Lý con cóc


uploaded by at 12/08/2009 and viewed 2583 times
Hò...........ơi..........
Cóc chết, nàng nhái mồ côi
Chàng Hiêu tới hỏi, Nhái lắc đầu hổng hưng (x3)

Cóc chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu
Chàng Hiêu nó bèn đi hỏi
Nhái lắc đầu lắc đầu hổng ưng, lắc đầu hổng ưng.

Con Ếch ngồi ở sau lưng nó kêu là kêu cái "Wợch"
Biểu ưng, biểu ưng cho rồi, biểu ưng cho rồi
Bậu chờ ai, chớ ai chờ Bậu
Chớ Bậu chờ ai, lấy chồng sướng hơn!

Related songs

Lý con cóc