Đợi chờ phố xưa


written by ,
uploaded by at 14/11/2005 and viewed 3097 times
No lyric found

Related songs

Chờ trên tháng năm

Còn lại một mình

Em ở nông trường em ra biên giới

Fly with me

Gửi đến người tôi yêu

Hẹn lòng đi nhé

Mùa đông tàn phai

Mưa buồn

Người đã yêu em

Này đây nhung nhớ

Qua phố xưa

Rồi sẽ tan mau

Thành phố tuổi trẻ

Trái tim trống vắng

Trở lại phố cũ

Tâm hồn xao động

Tìm đâu dấu yêu

Tình quay gót

Yêu em quay cuồng

Đợi chờ phố xưa