Cho quên thú đau thương


uploaded by at 11/08/2009 and viewed 2677 times
No lyric found

Related songs

Bây giờ tháng mấy

Bây giờ tháng mấy

Bức thư tình đầu tiên

Cho lần cuối

Cho quên thú đau thương

Cho quên thú đau thương

Mưa hồng

Mưa trên ngày tháng đó

Nếu không còn yêu

Trong giấc mơ em

Vá lại tình tôi

Vắng bóng em

Để mãi bên nhau