Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt


written by , performed by , from album
uploaded by at 21/10/2005 and viewed 3234 times
No lyric found

Related songs

Liên khúc rước tình về với quê hương

Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt

Walking In The Sun