Sẩm sinh viên


written by , performed by , from album
uploaded by at 01/06/2006 and viewed 1992 times
Ca khúc hay nhất viết về cuộc sống sinh viên mà Hồng Bốn tâm đắc. Nay xin gửi tặng các bạn của tôi, những người, đã đang và sẽ tiếp tục sống cuộc đời sinh viên tuy nghèo nhưng đầy nhiệt thành và tình yêu vào cuộc sống. Bốn xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn!

Related songs

Sẩm say

Sẩm sinh viên

Thư tình của núi