Biển nhớ


written by , performed by , from album
uploaded by at 01/06/2006 and viewed 4641 times
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về.....

Related songs

Biển nhớ

Biển nhớ

Chiều trên quê hương tôi

Có những con đường

Cỏ hồng

Em đi bỏ lại con đường

Em đi bỏ mặc con đường

Hoa vàng mấy độ

Hãy yêu nhau đi - Hà Trần&Thanh Lam

Mưa hồng

Một cõi đi về

Này em có nhớ

Nắng thủy tinh

Nối vòng tay lớn (UnlimiteD version)

Ru em từng ngọn xuân nồng

Ru ta ngậm ngùi

Ru ta ngậm ngùi

Tình nhớ

Xin mặt trời ngủ yên

Đêm thấy ta là thác đổ