Title Singer Writer Album
Secret Garden
A Summer's Day Joe Hisaishi Piano Stories 1
Angel Springs Joe Hisaishi
Hope Yasunori Mitsuda Sailing to the World
The Wind of Life Joe Hisaishi Piano Stories 2
Bring me to life Piano Tribute to Evanescence
I'll be there Dave Koz
Cơn mưa phùn (guitar) Đức Huy
Màu mắt nhung (guitar) Đức Huy
Để quên con tim (guitar) Đức Huy
Mùa hè đẹp nhất (guitar) Đức Huy
Một tình yêu (guitar) Đức Huy
Người tình trăm năm (guitar) Đức Huy
Tiếng mưa đêm (guitar) Đức Huy
Trái tim ngục tù (guitar) Đức Huy
249 jobs in this category - page 3/17