Title Singer Writer Album
Xin làm người tình cô đơn Elvis Phương Châu Kỳ - Hồ Đình Phương