Title Singer Writer Album
Nụ hôn đánh rơi Chibi Hoàng Yến Đức Trí Tháng Năm Rực Rỡ OST