Title Singer Writer Album
Cha và con Bức Tường Nam Châm
Chuyện tình của thuỷ thần Bức Tường Nam Châm
Dấu vết nghiệt ngã Bức Tường Nam Châm
Dế mèn Bức Tường Nam Châm
Người mộng du Bức Tường Nam Châm
Nếu em hiểu The Wall (Bức Tường) The Wall (Bức Tường) Nam Châm
Ra khơi Bức Tường Nam Châm
nếu em hiểu Bức Tường Nam Châm
Đôi bàn tay Bức Tường Nam Châm