Title Singer Writer Album
Còn có bao giờ Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Còn có bao ngày Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Còn gì nữa âu Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Gọi người yêu dấu Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Hãy vui như mọi ngày Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Kiếp hoa Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Mùa thu mây ngàn Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Người mẹ  lý Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Ngủ đi con Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Nha trang ngày về Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Những con mắt trần gian Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Ru con Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Sao ành xa em Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Thương ai Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Tiếc Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Tu"i á bun ( trư:c 1975 ) Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Tình khúc tháng sáu Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Đoàn lữ nhạc Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Đêm thanh huy hoàng Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc
Đường về Khánh Ly Khánh Ly Chọn Loc